آخرین اخبار و اطلاعیه ها

به اطلاع عموم سهامداران محترم شرکت صنعتی و معدنی ستبران می رساند که پذیرش این شرکت در بازار SME فرابورس ایران نهایی گردید و مورد پذیرش قرار گرفت، اخبار نهایی و رسمی از طریق کدال شرکت ستبران منتشر می گردد.