بیانیه سلب مسئولیت

  • هيئت پذيرش اوراق بهادار، پذيرش سهام اين شركت در فهرست نرخ‌هاي فرابورس ایران را بر مبنای اسناد، مدارک و اطلاعاتی که توسط شرکت و مشاور پذیرش ارائه شده، تصويب نموده است و اين تصويب به معني توصيه مشاركت سرمايه‌گذاران بالقوه در عرضه‌ي عمومي نيست.
  • فرابورس ایران مسئوليتي در قبال صحت و كفايت اطلاعات افشاشده توسط شركت و محتواي اميدنامه ندارد و در خصوص ضرر ناشي از اتكاء به تمام یا بخشي از مندرجات اين اميدنامه، از خود سلب مسئوليت مي‌نمايد. سرمايه‌گذاران بايد قبل از تصمیم‌گیری برای سرمايه‌گذاري در اوراق­بهادار شركت، بررسی جامعی از اطلاعات منتشره و مزيت‌ها و ريسك‌هاي شرکت انجام دهند.