صنعت کاشی و سرامیک در ایران

كشور ايران سرزميني داراي تاريخ و تمدن كهن در هنر و صنعت با ذخاير متناهي از كاني‌هاي مورد نياز صنعت كاشي به شمار مي‌آيد. صنعت كاشي در ايران سابقه‌اي ديرين دارد. اين صنعت باتوجه به برخورداري از منابع ذخايرطبيعي نيروي انساني، انرژي و تكنولوژي داراي مزيت نسبي افتصادي ارزشمندي است. تولید كاشی در ایران تا قبل از سال ۱۳۳۹ به صورت دستی در كارگاههای كوچك صورت می¬گرفته است و در این سال تولید كاشی ماشینی با احداث كارخانه كاشی ایرنا آغاز گردید و به دنبال آن كارخانجات سعدی، نیلو، یزد، اصفهان و حافظ جزو اولین واحدهای تولید كاشی، احداث و راه اندازی شدند. طبق اعلام انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور میزان تولید، صادرات، مصرف و واردات کشور طی 7 سال گذشته به شرح زیر می باشد:

علت اصلی کاهش میزان مصرف کاشی و سرامیک در سال 1395 نسبت به سال 1394، کاهش تقاضا در بازار ساختمان به ویژه مسکن می باشد.