فرایند و زنجیره تولد و تکنولوژی شرکت زیر مجموعه(تولیدی سرام دیرگداز)

فرآیند فرآوری مواد معدنی شامل سیلیس و فلدسپار بر اساس و مبنای خردایش و جدایش کانی¬های فرومغناطیس از کانی¬های مغناطیس در میدان مغناطیس الکتریکی به شدت بالا، قابل تنظیم می¬باشد. این فرآیند پس از انجام خردایش مواد معدنی به درجه آزادی مطلوب می¬رسد. این مواد پس از عبور از میدان مغناطیسی الکتریکی، عملیات حذف و کاهش کانی‌های باطله از ماده معدنی بر روی آن صورت می¬گیرد که بر این اساس چیدمان خط تولید در واحد تولیدی سرام دیرگداز به شرح زیر انجام می¬گیرد:

  1. خردایش اولیه ماده معدنی در واحد سنگ¬شکنی ستبران به ابعاد 15-0 میلی¬متری،
  2. شارژ مواد دانه¬بندی فوق توسط باکس فیدر والواتور به داخل آسیای بچ میل 38 هزار لیتری و 52 هزار لیتری،
  3. خردایش مواد دانه¬بندی به روش تر توسط آسیاهای ذکر شده تا ابعاد 1 میلیمتر،
  4. نگهداری دوغاب حاصل از خردایش در حوضچه¬های بتنی زیرزمینی و همگن سازی توسط همزن¬های نصب شده روی حوضچه،
  5. فید دوغاب با چگالی متناسب با دستگاه مغناطیسی شدت بالای الکتریکی (شدت 50،000 گوس) که در این مرحله، کانی¬های دارای خواص مغناطیسی که در فرآیند، باطله محسوب می¬شوند از مواد معدنی که به نسبت دارای خواص مغناطیسی کمتر (پارامغناطیسی) و همچنین کانی¬های دیا مغناطیسی جدا می¬شوند،
  6. مواد پارامغناطیسی و دیا مغناطیسی به حوضچه در نظر گرفته شده بروی تغذیه فیلتر پرس انتقال داده می-شود و مواد باطله به استخرهای ترسیب و بازیافت آب وارد می¬شوند،
  7. انتقال دوغاب محصول توسط پمپ¬های سانتریفیوژ به دستگاه فیلتر پرس جهت آبگیری و تولید کیک محصول که دارای رطوبت بالای 25 % می¬باشند،
  8. کیک محصول در نهایت در خشک¬کن دوار کاهش رطوبت داده می¬شود تا رطوبت به زیر 10 % رسانده شود و محصول نهایی حاصل گردد.