محدوده اکتشافی معدن فلدسپات اشتهارد

فلدسپات اشتهارد در مجاورت روستای ایپک شهرستان اشتهارد به فاصله 14 کیلومتری از شهر اشتهارد واقع شده است. بصورت تخصصی می¬توان ذخیره مذکور را تیپ توف¬های کریستالی ریولیتی دانست. این ذخیره از نوع فلدسپات سدیک بوده و ناحیه مذکور جزئی از کمربند ساختاری ولکانیک ارومیه – دختر می باشد که فعالیت¬های ولکانیکی در زمان ائوسن موجب تشکیل این ذخیره شده اند.
در حال حاضر گواهینامه کشف معدن اشتهارد از جانب سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز درشرف صدور می-باشد. با توجه به نیاز شرکت سرام دیرگداز به مواد اولیه معدنی مذکور جهت فرآوری، شرکت ستبران مصمم به اخذ پروانه بهره برداری و استخراج از ذخیره مذکور می¬باشد و امید است در آینده¬ای نزدیک به این مهم دست یابد.