معدن کوارتزیت بزقوش میانه

معدن کوارتزیت بزقوش میانه واقع در روستای فندقلو بخش کندوان شهرستان میانه از توابع استان آذربایجان شرقی در فاصله 63 کیلومتری شهر میانه واقع شده است. پروانه اکتشاف محدوده کوارتزیت بزقوش در سال 1387 بنام شرکت ستبران صادر گردید. گواهینامه کشف پروانه مذکور در سال 1390 و متعاقبا پروانه بهره برداری به شماره 44783-105 در سال 1393 بنام بهره بردار (شرکت ستبران) اخذ و از طرف سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی با ظرفیت اسمی استخراج سالانه ده هزار تن صادر گردید. ذخیره کشف شده در سه باند متمایز که توسط واحد¬های گسلی از هم متمایز نشده¬اند، واقع شده است که از بزرگترین ذخایر کوارتزیت کشور می¬باشد که ماده معدنی معدن مذکور می¬تواند در صنایع بلور ، لعاب و شیشه مورد استفاده قرار گیرد. ذخیره مذکور از نوع دگرگونی حاصل از رسوبات سیلیسی همراه با سیمان سیلیسی می¬باشد که مربوط به قاعده سازند میلا متعلق به دوران اردوویسین می-باشد.
متاسفانه علاوه بر اخذ پروانه بهره‌برداری 15 ساله معدن بزقوش میانه به دلیل صعب العبور بودن منطقه و شرایط خاص اقلیمی تاکنون عملیات تجهیز و بهره¬برداری از آن صورت نگرفته است، لیکن در پی راه¬اندازی واحد فرآوری شرکت سرام دیرگداز و امکان استفاده این ذخیره در خط فرآوری شرکت سرام دیرگداز جهت ارتقاء کیفیت ماده معدنی در سال جاری، شرکت اقدام به انجام عملیات اصلاح جاده برای دسترسی آسان و آماده سازی معدن جهت انجام عملیات استخراج نموده است. از این¬رو فرآیند عملیاتی جهت بهره¬برداری کامل از معدن درحال انجام می¬باشد و پس از تکمیل و ایجاد بستر مناسب امکان استخراج از معدن فراهم می¬گردد. در تصویر زیر پروانه بهره¬برداری این معدن آورده شده است.