وضعیت معادن شرکت

شرکت صنعتی و معدنی ستبران به عنوان شرکت پیشرو در تهیه و خردایش کانی¬های غیرفلزی و ارائه محصولات مصرفی صنایع کاشی و سرامیک، حسب ضرورت و با توجه به آهنگ رشد تقاضا و تکمیل زنجیره تولید خود در سال 1384 در پهنه وسیعی از جغرافیای کشور اقدام به شناسایی و اکتشاف ذخایر معدنی غیرفلزی قابل کاربرد در صنایع کانه¬آرایی مواد معدنی غیر فلزی نظیر فلدسپات و سیلیس نمود. انجام عملیات اکتشافی منجر به شناسایی و صدور گواهینامه کشف بنام شرکت ستبران برای معادن فلدسپات ده اسیاب ، فلدسپات اشتهارد و سیلیس کوارتزیتی بزقوش میانه گردید.
مجوز¬های بهره¬برداری معادن فلدسپات ده آسیاب و سیلیس بزقوش از سال 1390 از سوی سازمان¬های مربوط صادر شده و پیگیری¬های مرتبط در خصوص اخذ گواهینامه کشف معدن فلدسپار معدن فلدسپات اشتهارد از سوی شرکت ستبران در جریان می¬باشد.
مطابق ماده 47 آیین¬نامه معادن، معادنی که امتیازشان توسط دولت در اختیار شخص حقوقی یا حقیقی قرار گیرد، در صورتی¬که مورد بهره¬برداری قرار گیرند امتیازشان توسط دولت تمدید می¬گردد در غیر این صورت امتیاز معادن مذکور به مزایده گذاشته می¬شود. بر این اساس شرکت ستبران با هدف حفظ مالکیت معادن در گروه خود، با انتقال معادن مذکور به شرکت سرام دیرگداز قصد حفظ شرایط ماده فوق الذکر را دارند. از سوی دیگر، مواد قابل استخراج از معادن مذکور در شرکت سرام دیرگداز طی فرآیندهایی تبدیل به محصول با خلوص مناسب گشته و سپس با انتقال محصول فوق به شرکت ستبران و انجام فرآیند تولید، محصول در این شرکت تبدیل به محصول نهایی و قابل فروش می‌گردد و ارزش اقتصادی می‌یابد.
برهمین اساس شرکت صنعتی و معدنی ستبران سعی در حفظ امتیاز معادن دارد و با واگذاری این معادن به شرکت سرام دیر گداز می¬تواند این واحدها را به بهره¬برداری برساند و از مواد استخراجی این معادن بهره¬مند گردد. در حال حاضر هر سه واحد مذکور مطابق صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ستبران به شماره 40037 به تاریخ 30/10/1396 به شرکت تولیدی سرام دیرگداز واگذار شده است.
در حال حاضر با توجه به امتیاز کسب شده توسط شرکت سرام دیرگداز در سامانه کاداستر که مرجع تعیین امتیازات قابل کسب شرکت¬ها جهت بهره¬مندی از امتیازات مختلف معادن می¬باشد، این شرکت امتیاز مکفی جهت دریافت پروانه بهره¬برداری یک معدن و پروانه اکتشاف معادن دیگر را داراست. لذا تمامی مراحل ثبت و انتقال معدن صحنه و حق‌بهره‌برداری آن به شرکت سرام دیرگداز در حال انجام می¬باشد. از اینرو دریافت امتیاز بهره¬برداری معدن بزقوش و اشتهارد به دلیل نداشتن امتیاز کافی شرکت سرام دیرگداز در سامانه کاداستر تا کنون عملیاتی نشده لیکن شرکت سرام در تلاش است پس از دریافت امتیازات لازم اقدامات مقتضی درخصوص انتقال و بهره¬برداری از معادن مذکور صورت پذیرد. در تصویر زیر صورتجلسه هیأت مدیره مذکور آورده شده است:

با توجه به موارد مطرح شده و همچنین به موجب تصمیمات مدیران دو شرکت صنعتی و معدنی ستبران و تولیدی سرام دیرگداز مطابق صورتجلسات آورده شده، کارمزد فرآوری مواد SF14 شرکت ستبران توسط شرکت سرام مطابق توافق‌های صورت گرفته میان مدیران دو شرکت برای هر سال تعیین می¬گردد.